Onkosten

 

Gratis onderwijs

 

 • De school stelt leerboeken, schrijfgerief, schriften en passers kosteloos ter beschikking van alle kinderen.

 • Een scherpe maximumfactuur, die leeftijdsgebonden is voor het kleuteronderwijs: € 45. Voor het lager onderwijs geldt één bedrag per leerjaar: € 85. Dit geld wordt gebruikt voor toneelbezoek, sportactiviteiten, daguitstappen, materiaal dat de kinderen verplicht via de school moeten aankopen, zoals een verplicht abonnement op een tijdschrift.

 • Voor de openluchtklassen van de lagere school wordt er € 65 extra aangerekend, verdeeld over de facturen van het hele schooljaar.

 •  

  Afrekening

 •  

  U krijgt elke maand één rekening van de school.

  Tracht steeds op tijd te betalen!

  De schoolfactuur wordt per overschrijving betaald.

  Hebt u moeilijkheden om de rekeningen te betalen? Breng tijdig de directie op de hoogte zodat we samen met u een oplossing kunnen uitwerken.

 •  

  Richtprijzen

 •  

  Toezicht 7u30 – 8u15               €0.50

  Toezicht 12u20 – 13u00            €1.00

  Toezicht 15u35 – 16u00            €0.50

  Toezicht 16u00 – 17u00            €1.00

  Woensdag 12u05 – 13u00          €0.50

  Woensdag 13u00 – 14u00          €1.00

  Boete studie na 17u of na 14u   €3.00

  1ste kind: 100% van basisprijs

  2de kind: 50% van basisprijs

  3de kind: 25% van basisprijs

  Vanaf 4de kind: opvang gratis